Menu

Извършване на поръчката

Приемането на тези условия и попълването на данните във формата за отваряне на акаунт - Регистрация - финализира процеса на регистрация с натискането на бутона Потвърждение на поръчката. Покупката през онлайн системата на mistral-sz.com се осъществява след съгласието на потребителя и след последователното изпълнение на всички стъпки по процеса на поръчка и потвърждаването й с натискането на бутона Потвърждение на поръчката.

Изпълнение на поръчката

1. Поръчката се изпълнява като стартирането й се осъществява с финализиране на процеса на поръчване с натискането от потребителя на бутона Потвърждение на поръчката. Изпълнението й започва след като служител на фирмата започне нейното обработване и поръчката се изпрати към склада.

2. Обработването на поръчката започва най-късно през първия работен ден за фирмата и се реализира в рамките на 24 часа в работен за фирмата ден, освен в случаите на липса на наличности, за което потребителят ще бъде уведомен по оставения от потребителя телефонен номер.

3. Доставката се извършва в срок, който е свързан с вътрешния ред за изпълнение на доставките на mistral-sz.com и е съобразен със складовите наличности. В случай на отсъствие на заявената стока от наличностите в склада, потребителят се уведомява по телефона и се уточняват новите параметри по доставка.

4. Предаването на стоката се извършва със стокова разписка и фактура.

5. Отговорност за съхранението и състоянието на стоката след предаването й на потребителя носи самия потребител. Потребителят се задължава да използва стоките, предвид тяхното предназначение и да спазва инструкциите за тяхното функциониране, съгласно приложената документация, където има такава.

6. Доставката не може да бъде гарантирана при обстоятелства извън контрола на mistral-sz.com или форсмажорни обстоятелства.

Цени и Условия на заплащане

1. Стоките закупени от mistral-sz.com се заплащат по цени, които са в сила към момента на извършване на продажбата или по предварително писмени сключени договорености между потребителя и mistral-sz.com Потребителят се съгласява, че промяната на цените на всички стоки е предмет на решение на mistral-sz.com и mistral-sz.com може едностранно да променя цените на стоките, които влизат в сила веднага след тяхното публикуване на сайта mistral-sz.com.

2. Заплащането се извършва предварително или най-късно в момент на получаване на стоката, освен в случай на друга двустранна договореност между потребителя и mistral-sz.com и съобразено с действащото законодателство.

3. Доставката е безплатна за поръчка над 100 лв. с ДДС.