Menu

Рекламации

Рекламациите трябва да бъдат предявени в предвидените от закона срокове. Надминаването на тези срокове ще се счита за равносилно на приемането на стоката. Рекламации за липси на части от стоката и явни недостатъци се предявяват при приемане на стоката от потребителя. Стоките, които имат приложена гаранция подлежат на Условия на рекламация предвидени в търговската гаранция на производителя. Рекламациите се записват от mistral-sz.com и се предприемат необходимите действия съгласно действащото законодателство.

Отказ от договора за поръчка

1. Потребителят има право да се откаже от поръчката в рамките на 1 час в работен за фирмата ден след нейното пускане или при условие, че поръчаните продукти не са излезли от склада.

2. Потребителят има право да се откаже от договора и върне получената от mistral-sz.com пратка с поръчаните артикули в рамките на 7 (седем) работни дни, считани от момента на получаване на стоката. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид, да нямат допълнително инсталирани софтуерни продукти от потребителя (важи за IT техниката), да няма видимо нараняване на повърхността на стоката и опаковката да не бъде нарушена освен по начин, който е използван само за отварянето й.

3. Сумата по отказаната поръчка се възстановява в рамките на 30 работни дни след датата на нейния отказ.

4. При плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.